24management.nl

Coaching en ontwikkeling

Coaching is een persoonlijk en/of groepsgebonden ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om duurzame en gewenste veranderingen te bevorderen en te implementeren. Van belang is dat er bij coaching sprake is van professionele begeleiding dat gebaseerd is op een inzicht, empathie en transparantie. De bereidheid om te veranderen is van essentieel belang voor consistentie coaching.

24Management heeft als uitgangspunt een coachingstraject in te zetten als een praktisch en toekomstgericht middel. Omdat geen enkele organisatie gelijk is, en evenmin de daarbij betrokken personen, levert 24Management maatwerk. In afstemming met u wordt onderzocht waarvoor en hoe het coachingstraject kan worden ingezet. Dit kan zowel op individuele basis als in groepsverband. 24Management biedt individuele coaching zowel voor medewerkers als voor leidinggevenden.  

Voorbeelden van coaching van medewerkers zijn:

 • bij persoonlijke ontwikkeling;
 • werk naar werk trajecten;
 • loopbaancoaching;
 • futureproof leidinggeven;
 • persoonlijke effectiviteit;

Voorbeelden van coaching van leidinggevenden zijn:

 • effectief communiceren;
 • stijlen van leidinggeven;
 • omgaan met conflicten;
 • teamontwikkeling;

Voorbeelden van groepsprojecten zijn:

 • communicatietraining;
 • cultuurveranderingen;
 • implementatie processen;
 • vergroten groepseenheid;

Omdat een organisatie afhankelijk is van diverse dynamische externe partijen, is coaching niet meer weg te denken uit een ondernemende organisatie. Productieve coaching vergt veel inspanning. 24Management biedt ondersteuning binnen elke fase van coaching. Ook na afronding van het coachingtraject verleent 24Management nazorg om het gewenste resultaat te continueren.