24management.nl

Financieel- en businesscontroller

Een controller beheert veelal de bedrijfseconomische aspecten van de organisatie. Een controller houdt dan ook nauw toezicht op de financiële administratie, adviseert het management, maakt economische rapporten en bewaakt de financiële resultaten.

Onze controller kan uw organisatie periodiek van managementinformatie voorzien. Een regelmatige grootboekcontrole is een belangrijk onderdeel van deze informatie. Door regelmatig het grootboek te controleren, komt een organisatie niet voor negatieve financiële verrassingen te staan.

Ook levert onze controller een grondige financiële verschillenanalyse. Hierbij worden bedrijfsresultaten vergeleken met begrotingen en vastgestelde budgetten.

Naast dit alles is uw controller bij 24Management ook een adequate sparringpartner voor uw management.

De controller van 24Management biedt u ondermeer de volgende diensten:

  • rapporten voorbereiden, zoals de jaarcijfers, en managementrapporten;
  • financiële analyses maken;
  • financiële controles uitvoeren;
  • begroting opmaken en budgetvoorspellingen doen;
  • processen optimaliseren en beheren.