24management.nl

Interim-management

Doelgericht leidinggeven en werkgeverschap dragen zowel zichtbare als onzichtbare risico’s met zich mee. Daarbij wordt het management vaak geremd door haar eigen organisatie in het aandurven van (noodzakelijke) veranderingen. Door middel van een goed onderbouwde strategie worden alle risico’s van het management in kaart gebracht en geïmplementeerd. 

Interim-management heeft als voordeel dat zij minder gebonden is aan een organisatie maar meer aan vooruitgang. Verdere voordelen van onze interim-professionals zijn ervaring, kennis, objectiviteit, zichtbaarheid en gericht op blijvend resultaat.

De cultuur en geschiedenis van een organisatie vormen vaak bagages die strategische vooruitgang en ontwikkelingen verzwaren. De interim-diensten van 24Management zijn geschikt om objectief te analyseren of een interne verandering, binnen alle disciplines van de bedrijfsvoering, gewenst of noodzakelijk is.