24management.nl

Werkwijze

24Management stelt de opdrachtgever centraal, vanuit haar cultuur en opgebouwde organisatie. In overleg met de betrokken niveaus, hanteren wij een integrale en doortastende aanpak van advisering en begeleiding. 

Kenmerken voor deze werkwijze is een intensieve samenwerking met betrokken professionals die de ambitie hebben om organisatorische vraagstukken om te buigen naar pragmatische oplossingen.

De basis van onze dienstverlening is het leveren van waarneembaar kwaliteit  waardoor er zorgvuldig wordt omgegaan met uw bedrijfsidentiteit. 

In overleg met u wordt besloten hoe de terugkoppeling van onze bevindingen aan u worden gepresenteerd. Bij dit proces is de interactie tussen de betrokkenen een leidend uitgangspunt. Vervolgens wordt op basis van dit traject specifiek maatwerk verricht ten behoeve van de organisatorische aandachtspunten.

Omdat implementatie van bedrijfsmatige aanpassingen niet louter een momentopname is maar een langdurig traject, besteedt 24Management veel aandacht aan nazorg. De geleverde kwaliteit moet immers duurzaam zijn.