Verandermanagement

Verandermanagement

Verandermanagement is een proces waarbij de focus doorgaans sterk wordt gelegd op diverse problemen die een organisatie belemmeren in haar vooruitgang. Verandering wordt steeds meer gezien als een constant onderdeel van de bedrijfsvoering.

24Management ziet het verandermanagement als een integraal proces waarin ook focus wordt gelegd op de organisatie(structuur) en de mens. Gedrag en de interactie tussen mensen, zowel in groepsverband als individueel, bepalen in grote mate het succes van een verandering. Mens en cultuur zijn essentiële factoren.

24Managment verschuift de focus op problemen naar toepasbare oplossingen waarbij bestaande routines worden doorbroken.

Onderwerpen die 24Management bij het verandermanagement hanteert, zijn ondermeer:

  • interne communicatie;
  • externe communicatie;
  • organisatiestructuur en -cultuur;
  • doorbreken van weerstanden.

Het veranderen van een organisatiecultuur is bijvoorbeeld een complex traject. Bedrijfscultuur is onmiskenbaar een belangrijke factor hierin. Echter leiden de inspanningen om deze te veranderen meestal tot niets. Er is bijvoorbeeld een gebrek aan emotie en betrokkenheid, of routines zijn niet om te buigen. 24Management heeft de tools en knowhow om cultuurveranderingen succesvol door te voeren in uw organisatie.