Conflictmanagement

Conflictmanagement

Een organisatie kan problemen hebben om effectief met de complexiteit van interne of externe conflicten om te gaan. Conflictmanagement vereist immers een specifieke combinatie van kennis, ervaring, geduld en doortastendheid.

Conflicten binnen een bedrijf kosten veel aandacht en kunnen ten koste gaan van bedrijfsresultaten. Door conflictmanagement toe te passen, kan uw organisatie kosten besparen en de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers vergroten.

Naast intern conflictmanagement, bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsgericht mediation, kan extern conflictmanagement bijdragen aan het behalen van betere bedrijfsresultaten. Een externe conflictmanager heeft immers als doel om mogelijkheden te scheppen voor herstel van vertrouwen van betrokkenen.

De externe conflictmanager is niet beïnvloed door het verleden en staat los van interne hiërarchie en relaties.

24Management kan door haar deskundigheid, ervaring en training een goede bijdrage leveren aan het oplossen van een conflict en is bovendien vertrouwd met de complexiteit van menselijk relaties, verwachtingen en tactieken binnen een organisatie.