Interim,- en advieswerkzaamheden

Interim,- en advieswerkzaamheden

Er zijn tal van redenen te bedenken waarom een organisatie behoefte heeft aan interim-management. Doordat interim-managers onafhankelijk zijn, kunnen zij makkelijker ingrijpende beslissingen nemen en veranderingen doorvoeren binnen een organisatie. Dit kan zowel op tijdelijke, als langdurige basis.

Tijdelijke dienstverlening

Interim-management is een probaat middel om te voorzien in tijdelijke expertise, bijvoorbeeld tijdens afwezigheid van personeel. 24Management brengt kennis en ervaring mee. Terwijl wij de nieuwe tools implementeren, hebt u als leidinggevende rust om een medewerker te werven die het werk van de interim-manager kan overnemen.

Ook kunnen organisaties te maken krijgen met periodes waarin de werkdruk hoger is dan normaal. Op deze momenten is het prettig om een expert in te kunnen schakelen die met zijn professionaliteit direct aan de slag kan.

Langdurige dienstverlening

Een langdurige samenwerking met 24Management biedt vele voordelen voor uw organisatie.

Op managementniveau wordt het namelijk steeds gebruikelijker om gedurende een langere tijd te klankborden met een interim-manager om een frisse blik te werpen op organisatorische aangelegenheden. Bovendien kunnen ook in managementposities medewerkers tijdelijk uitvallen door ziekte of sabbaticals.

24Management kan in dat geval de bedrijfsvoering en strategie voortzetten waardoor de organisatie haar resultaten blijft behouden.